Profesní kvalifikace

Řada dotazů směřuje k potřebné odbornosti pro pracovníky, kteří lešení navrhují, posuzují, řídí montážní práce nebo se na nich podílejí. Aktuální právní předpisy zatím nestanovují dostatečně přesně potřebné znalosti a dovednosti v těchto oblastech. Proto byly ve smyslu zákona č. 179/2006 Sb. vytvořeny profesní kvalifikace, jejichž držitelé budou připraveni plnit úkoly v souvislosti s lešením tak, jak se předpokládá v budoucích právních předpisech.

V současné době jsou schváleny dvě profesní kvalifikace týkající se oblasti lešení. Jedná se o:
- profesní kvalifikace INSTRUKTOR LEŠENÁŘSKÉ TECHNIKY
- profesní kvalifikace PROJEKTANT LEŠENÍ.

Informace k profesní kvalifikaci PROJEKTANT LEŠENÍ je zveřejněna na této adrese
Lze na ní nalézt kvalifikační i hodnoticí standard a veškeré další informace.

Informace k profesní kvalifikaci INSTRUKTOR LEŠENÁŘSKÉ TECHNIKY je zveřejněna na této adrese. I zde je k dispozici kvalifikační i hodnoticí standard a veškeré další informace.

ČMKL se stala autorizovanou osobou pro obě kvalifikace v září 2016. Znamená to, že může zkoušet uchazeče a v případě splnění všech kritérií jim udělit příslušná osvědčení.

Termíny zkoušek pro rok 2018:
- INSTRUKTOR LEŠENÁŘSKÉ TECHNIKY - 5. DUBNA 2018
- PROJEKTANT LEŠENÍ - 26. DUBNA 2018.
Podrobnosti zkoušek budou uveřejněny během ledna 2018.
Pro zájemce o zkoušky budou otevřeny přípravné kurzy (viz sekce ŠKOLENÍ).

POZOR! Přípravné kurzy a zkoušky se uskuteční pouze při dostatečném počtu zájemců!