Školení

V roce 2018 již tradičně proběhlo opakovací i základní školení OZO pro DSK I. stupně. Základní kurz proběhl 8. - 12. ledna 2018 (1. část) a 5. - 9. února 2018 (2. část) - zkoušky proběhly 10. února 2018, opakovací kurz proběhl 22. - 26. ledna 2018 - zkoušky proběhly 27. ledna 2018.

Poprvé také proběhl od 19. do 23. března Nástavbový kurz pro uchazeče o zkoušku profesní kvalifikace Instruktor lešenářské techniky.
 

Nástavbový kurz pro uchazeče o zkoušku profesní kvalifikace Projektant lešení
který měl proběhnout od 9. do 13. dubna 2018 byl z důvodu nezájmu prozatím bez náhrady zrušen.

Zkoušky profesní kvalifikace INSTRUKTOR LEŠENÁŘSKÉ TECHNIKY
proběhly 26. dubna, 27. dubna a 3. května 2018. V případě zájmu bude vypsán další termín.

Zkouška profesní kvalifikace PROJEKTANT LEŠENÍ je pro nedostatek zájemců zrušena (prozatím bez náhradního termínu).

Podrobnosti viz jednotlivé sekce OZO, Nástavbový kurz a Zkoušky (v sekci PROFESNÍ KVALIFIKACE).