Školení

V roce 2018 bude již tradičně otevřen jak opakovací tak i základní školení OZO pro DSK I. stupně. Základní kurz proběhne 8. - 12. ledna 2018 (1. část) a 5. - 9. února 2018 (2. část) - zkoušky proběhnou 10. února 2018, opakovací kurz proběhne pro velký zájem ve dvou turnusech. 1. turnus proběhne 22. - 26. ledna 2018 - zkoušky proběhnou 27. ledna 2018 (KURZ JE PLNĚ OBSAZEN!), 2. turnus proběhně 19. - 23. února 2018 - zkoušky proběhnou 24. února 2018 (UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 15. LEDNA 2018).

Pro zájemce nabízíme kurzy pro uchazeče o profesní kvalifikace a termíny pro zkoušky profesních kvalifikací:

Nástavbový kurz pro uchazeče o zkoušku profesní kvalifikace Instruktor lešenářské techniky
1 týden, 19. - 23. března 2018.

Nástavbový kurz pro uchazeče o zkoušku profesní kvalifikace Projektant lešení
1 týden, 9. - 13. dubna 2018.

Zkouška profesní kvalifikace INSTRUKTOR LEŠENÁŘSKÉ TECHNIKY
5. dubna 2018.

Zkouška profesní kvalifikace PROJEKTANT LEŠENÍ
26. dubna 2018.

Tyto nástavbové kurzy a zkoušky budou otevřeny pouze v případě dostatečného počtu účastníků!

Viz podrobnosti v jednotlivých sekcích OZO a Nástavbový kurz.