Odborné semináře

2023

Vážení přátelé,

pravidelný odborný seminář "Informace, novinky a zajímavosti z oboru lešení 2023" se uskuteční ve dnech 23. a 24. listopadu 2023 na již tradičním místě v hotelu Hajčman ve Žďáru nad Sázavou.

Těšíme se setkání
přípravný výbor ČMKL, z. s.

2022

Vážení přátelé,

pravidelný odborný seminář "Informace, novinky a zajímavosti z oboru lešení 2022" se uskutečnil ve dnech 24. a 25. listopadu 2022 na již tradičním místě v hotelu Hajčman ve Žďáru nad Sázavou.
V rámci semináře proběhla oslava 15 let od vzniku ČMKL, z. s.

Děkujeme všem za účast
přípravný výbor
Marie Bukovská, Svatopluk Vlasák, Karel Škréta

2021

POZOR ZMĚNA!

Vzhledem ke zhoršení aktuální situace kolem COVIDu-19 jsme bohužel nuceni letošní seminář znovu zrušit.

Děkujeme za pochopení

přípravný výbor

Vážení přátelé,

pravidelný odborný seminář "Informace, novinky a zajímavosti z oboru lešení 2021" se uskuteční ve dnech 25. a 26. listopadu 2021 na již tradičním místě v hotelu Hajčman ve Žďáru nad Sázavou.
Program bude zveřejněn později a bude rozeslán společně s pozvánkami.

Těšíme se na setkání
přípravný výbor
Marie Bukovská, Svatopluk Vlasák, Karel Škréta

2020

Vážení přátelé,

vzhledem k nejasné a problematické situaci kolem epidemie COVID-19 jsme se rozhodli nepořádat v tomto roce náš obvyklý seminář, týkající se aktuálních informací v oblasti lešení, který je pořádán pod záštitou TNK 92 a ČMKL ve Žďáru nad Sázavou. O jeho případném náhradním termínu (např. v průběhu jara) bychom Vás včas informovali. 
Za pořadatele se na příští setkání srdečně těší

Ing. Marie Bukovská    

tel.: 603 864 678
e-mail: marbukov@seznam.cz

2019

Pravidelný odborný seminář "Informace, novinky a zajímavosti z oboru lešení 2019" se konal ve Žďáru nad Sázavou v hotelu Hajčman ve dnech 28. - 29. 11. 2019.

1. den

Zahájení – 10.00 hod

 • Aktuální stav norem a předpisů pro dočasné stavební konstrukce;
  (Ing. Karel Škréta)
 • Informace ze zasedání CEN/TC 53, konečná verze EN1004 a připravovaná prEN 1004-2 pro malá pojízdná lešení do 2 m;  
  (Ing. Ivan Kunst, CSc.)
 • Pohled stavební laboratoře VÚBP na připravované změny norem pro pojízdná lešení.
  (Ing. Marie Bukovská)

Přestávka na oběd 12.30 – 13.45 hod

 • Lešeňové konstrukce v praxi - Správná a chybná provedení pracovních lešení  
  - založení, ztužení, kotvení, zakrytí, použití průchozích rámů, přemostění, konzol atd.
  (Ing. Svatopluk Vlasák, Ing. Petr Veverka)
 • Diskuse

Ukončení – cca 17:00 hod

2. den

Zahájení – 9.00 hod

 • Předávání a přebírání lešení na staveništi
  (Tomáš Jirsák)
 • Informace z ČMKL - Spolupráce s Hospodářskou komorou, zkušenosti s profesními kvalifikacemi, personální zajištění.
  (Ing. Karel Škréta)

Obdobný seminář lze předpokládat i koncem roku 2020.

 

2018

březen
Pracovní schůzka k návrhům na změnu a doplnění požadavků
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Toto zasedání se uskutečnilo ve středu 14. 3. 2018 od 10 hod ve VÚBP, v. v. i., Praha 1, Jeruzalémská 9.
Jak již bylo signalizováno na valné hromadě ČMKL, na tomto zasedání zainteresovaných osob, zapojených do lešenářské činnosti, byly shromážděny podněty pro změnu a doplnění požadavků nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Shrnutí projednávaných témat je v článku z časopisu Lešenář,
k přečtení zde.