OZO I - Základní školení

Základní kurz odborně způsobilých osob pro dočasné stavební konstrukce I. stupně proběhne ve dnech 6. - 10. ledna. 2020 (1. část) a 10. - 14. února. 2020 (2. část) v prostorách hotelu Slavia v Praze.

Zkouška se uskuteční 15. února. 2020.

Absolventi, kteří úspěsně složí zkoušku, obdrží osvědčení a průkaz o způsobilosti v oboru dočasných stavebních konstrukcí s platností na dobu 5 let.
Informace o kurzu naleznete zde.
Přihlášku naleznete zde. 
 


Dotazy a připomínky můžete směřovat na e-mail: cmkomoralesenaru@gmail.com.