Prezentace firmy Coleman S.I., a.s., Vsetín

Lešení FOX

patří do zvláštní skupiny závěsných lešení a úspěšně vyplňuje mezeru mezi velkoplošnými lešeními a horolezeckými technikami. Nejčastějšími uživateli lešení FOX jsou klempířské a pokrývačské firmy, které oceňují mimo zajištění bezpečnosti vlastních pracovníků, také zvýšení produktivity a kvality práce, ale i nemalé úspory za zábory veřejného prostranství. Lešení FOX je výborným řešením na místech, kde jsou pěší zóny nebo ulice s vysokou frekvencí osob a v úzkých uličkách v historických jádrech měst.

Porovnání lešení FOX s klasickým lešením 30 m na 30 dní

Charakteristika

Lešení FOX je určeno pro montážní a údržbové práce na střechách, věžích, pro budování nástaveb na panelové domy, při stavbách a opravách komínů a říms, montáží podbití, instalaci reklam.

Lešení FOX řeší:

 • problém se stavbou lešení od paty budovy, jehož stavba je časově i finančně náročná
 • problém s používáním mobilních plošin a horolezeckých technik, které jsou při dlouhodobé používání finančně náročné
 • problém placení záboru veřejného prostranství
 • zvýšení bezpečnosti a kvality práce

Výhody lešení FOX:

 • šetří čas i peníze
 • malý skladovací objem
 • rychlá a snadná montáž
 • zajišťuje prostor pod lešením na frekventovaných místech a neubírá plochu staveniště
 • tvoří ochrannou a záchytnou konstrukci
 • variabilita použití
 • konkurenční výhoda

Lešení FOX je vyráběno ve třech základních variantách: s kotvou, s ráhnem,na šikminu

TECHNICKÉ PARAMETRY LEŠENÍ FOX